Privacy voorwaarden

Salon Le Chic Skin & Beauty

Singel 270

4381VL Vlissingen

06-28131182

info@salonlechic.nl

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent

dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de

hele Europese Unie (EU).

 

Door akkoord te geven als klant van Salon Le Chic Skin & Beauty, gevestigd aan  Singel 270 4381VL te Vlissingen geeft u toestemming voor de hieronder genoemde punten.

 

Hierbij geeft u toestemming

  • Voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Voor het versturen van nieuwsbrieven/verjaardag mail.
  • Voor het maken van foto’s van uw nagels, waarbij het auteursrecht van de foto’s bij Salon Le Chic Skin & Beauty komt te liggen, wat inhoud dat Salon Le Chic Skin & Beauty deze voor publicatiedoeleinden mag gebruiken.

 

(Persoons)gegevens worden door de volgende doelen verwerkt:

  • Uw e-mailadres en geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief/verjaardag e-mail.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij het niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Huisregels van Salon Le Chic Skin & Beauty.
  • Uw ingevulde gegevens bij “bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon.
  • Foto’s van uw nagels kunnen worden gebruikt op de website/blog van Salon Le Chic Skin & Beauty op Social Media en in een fotoalbum op de website.

 

Derden

Salon Le Chic Skin & Beauty verstrekt uw (persoons)gegevens niet aan derden, met uitzondering van het nieuwbriefprogramma waarmee, de nieuwsbrieven en verjaardag e-mail wordt verstuurd en tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw (persoons)gegevens verwerken in opdracht van Salon Le Chic Skin & Beauty, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via de eigenaresse van Salon Le Chic Skin & Beauty kunt u een verzoek indienen om uw (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Salon Le Chic Skin & Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen

de verwerking van uw (persoons)gegevens door Salon Le Chic Skin & Beauty en

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Salon Le Chic Skin & Beauty een verzoek kunt indienen om (persoons)gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar maken kan door een e-mail te sturen naar info@salonlechic.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij je een kopie van identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Salon Le Chic Skin & Beauty wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons